Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86212

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, zagrożenie korupcją, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • wybiera odpowiednie procedury zakupowe
 • przygotowuje dokumenty oraz prowadzi postępowania powyżej progu stosowania ustawy
 • przygotowuje i prowadzi postępowania poniżej progu stosowania ustawy
 • przygotowuje umowy dla postępowań poniżej i powyżej progu stosowania ustawy
 • uczestniczy w komisjach przetargowych
 • prowadzi rejestr zamówień publicznych oraz rejestr zamówień poniżej progu stosowania ustawy
 • przygotowuje roczne sprawozdania z zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność pracy w zespole
 • działanie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu zamówień publicznych uzyskane na kursach lub studiach podyplomowych
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ