Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84937

Warunki pracy


 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w administrowaniu i monitorowaniu funkcjonowania dziedzinowych systemów zarządzania danymi przestrzennymi a także pełni rolę I i II linii wsparcia dla użytkowników zewnętrznych oraz współpracuje z III linią wsparcia dla systemów w tym prowadzi dokumentację techniczną systemów dziedzinowych.
 • Aktualizuje bazy systemów dziedzinowych o nowe dane wraz z przygotowaniem metadanych dla tych danych oraz wykonuje automatyczną kontrolę danych z wykorzystaniem mechanizmów systemów dziedzinowych, jak i narzędzi zewnętrznych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wymagań analitycznych, technicznych oraz funkcjonalnych i niefunkcjonalnych warstwy bazodanowej i aplikacyjnej oraz uczestniczy w projektowaniu testowaniu i wdrażaniu modyfikacji systemów dziedzinowych.
 • Opracowuje propozycje rozwiązań dla zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów dziedzinowych oraz propozycje ich rozwoju w celu utrzymania wysokiej wydajności niniejszych systemów, ich integracji i spójności w działaniu.
 • Uczestniczy w pracach związanych z tworzeniem specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych w tym uczestniczy w tworzeniu procesów realizowanych w obszarze środowiska zarządzania danymi przestrzennymi w celu zapewnienia zgodności realizowanych zadań z pryncypiami i założeniami architektury SIG.
 • Uczestniczy w działaniach związanych z zarządzaniem wymaganiami interesariuszy produktów wytwarzanych przez Wydział oraz wspieranie zadań promocji i szkoleń poprzez m.in. przygotowywanie wkładów merytorycznych do materiałów i ich fachową merytoryczną ocenę, przygotowywanie i przeprowadzanie wystąpień publicznych w celu efektywnego wykorzystania danych przestrzennych przez interesariuszy.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych odnośnie budowy e-usług i baz danych przestrzennych w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Uczestniczy we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji prac badawczych i rozwojowych odnośnie produkcji i udostępniania baz danych przestrzennych oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, zapewnia, iż komunikacja, konfiguracja oraz jakość są realizowane zgodnie z obowiązującymi strategiami w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z systemami informatycznymi w obszarze geodezji, kartografii, geografii lub IT
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem systemami i bazami danych
 • dobra znajomość zagadnień związanych z architekturą systemów informatycznych
 • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość formatów wymiany danych: XML
 • umiejętność programowania w dowolnym języku np. Python
 • podstawowa znajomość SQL
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ