Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83824

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Opracowuje koncepcję i metodologię rocznego badania przedsiębiorstw, pozwalającego obserwować efekty działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa niefinansowe, w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań,
 • Przeprowadza analizę otrzymanych danych i opracowuje system prezentacji zintegrowanych wyników badań przedsiębiorstw niefinansowych, z wykorzystaniem danych administracyjnych, w celu zaspokojenia oczekiwań zewnętrznych odbiorców danych,
 • Współpracuje z instytucjami zagranicznymi w zakresie badań przedsiębiorstw prowadzonych w Wydziale, w celu zapewnienia ciągłości prac i wymaganej jakości informacji wynikowych o całym sektorze przedsiębiorstw niefinansowych,
 • Współpracuje z osobami prowadzącymi badania przedsiębiorstw w Wydziale i Departamencie i uczestniczy w przygotowywaniu publikacji w zakresie badań prowadzonych w Wydziale, w celu zapewnienia wysokiej jakości danych wynikowych,
 • Bierze udział w przygotowywaniu programu badań statystycznych w zakresie badań przedsiębiorstw niefinansowych prowadzonych w Wydziale, w celu poinformowania respondentów o nakładanych na nich obowiązkach sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Wiedza z zakresu ekonomii i statystyki
 • Wiedza z zakresu rachunkowości
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w opracowywaniu informacji zawierających dane statystyczne
 • Znajomość pakietów statystycznych (SAS, SPSS, Statistica)
 • Znajomość zasad rachunkowości
APLIKUJ TERAZ