Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83722

Warunki pracy


 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z  niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Stanowisko zagrożone korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca pod presją czasu

 • Narażenie na stres

Zakres zadań

 • Opracowuje zasady wyboru i wdrażania projektów strategicznych w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej, w tym wzory dokumentów, system raportowania postępów w realizacji, rozliczania wydatków, a także przygotowuje dokumentację naborową, przeprowadza ocenę propozycji projektów strategicznych, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
 • Opracowuje zasady wyboru i wdrażania projektów w ramach Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych, w tym wzory dokumentów, system raportowania postępów w realizacji, rozliczania wydatków, a także przygotowuje dokumentację naborową, przeprowadza ocenę wniosków o dofinansowanie, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
 • Opracowuje zasady wyboru projektów w ramach Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki, a także przygotowuje dokumentację naborową, przeprowadza ocenę wniosków, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów i przekazania ich do realizacji do Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Monitoruje projekty realizowane w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej oraz Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych pod względem postępu rzeczowego i finansowego w ich realizacji oraz zgodności z zawartą umową o dofinansowanie
 • Uzgadnia obszary priorytetowe na dany rok, w ramach których może być realizowane dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
 • Prognozuje i podejmuje działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów
 • Prognozuje nadchodzące płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań Funduszu Medycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub związanego z wdrażaniem/oceną projektów inwestycyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych
 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • Umiejętność rozwiązywania oraz zapobiegania problemom
 • Umiejętność współpracy, zdolności komunikacyjne
APLIKUJ TERAZ