Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83321

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Wspiera kadrę kierowniczą w obszarze komunikacji, relacji z pracownikami i funkcjonariuszami oraz polityki płacowej celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Izbę Administracji Skarbowej.
 • Wspiera merytorycznie kadrę kierowniczą w procesie stawiania indywidualnych celów do osiągnięcia przez poszczególnych pracowników i funkcjonariuszy w celu zapewnienia optymalnego rozwoju zawodowego pracowników/funkcjonariuszy.
 • Analizuje i przedstawia propozycje działań w obszarze absencji, nadgodzin, fluktuacji zatrudnienia oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej pracowników i funkcjonariuszy w celu zapewnienia optymalnej kadry administracji skarbowej.
 • Monitoruje stan zarządzania zasobami ludzkimi oraz dostarcza wskaźników w celu umożliwienia kierownictwu podejmowania trafnych decyzji w obszarze ZZL.
 • Wspiera kadrę kierowniczą w obszarze prawa pracy celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Izbę Administracji Skarbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w komórce ds. HR, szkoleń, kadr
 • Znajomość kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (ze szczególnym uwzględnieniem Działu I,II,III,VI, VII oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy)
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Orientacja na klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ