Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83282

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


 

Zakres zadań

 • Nadzoruje poprawność funkcjonowania portalu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) od strony merytorycznej, w szczególności umieszczanych na nim formularzy elektronicznych
 • Zarządza uprawnieniami użytkowników, słownikami systemowymi w systemie ISZPO (Informatyczny System Zarządzania Programami Ministra) oraz innymi funkcjonalnościami systemu
 • Prowadzi prace rozwojowe związane z systemami EBOI i ISZPO (tworzenie nowych funkcjonalności i modernizacja istniejących)
 • Prowadzi działania w zakresie korespondencji związanej ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Współuczestniczy w działaniach Wydziału związanych z nadzorem nad systemem Programów ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą programów informatycznych
 • Umiejetność obsługi MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania programów Ministra
 • Kompetencje: zorientowanie na osiągnięcie celów, umiejętność współpracy, pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z IT (w szczególności z zakresu baz danych)
APLIKUJ TERAZ