Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78859

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021
 • Bierze udział w administrowaniu merytorycznymi modelami metadanych statystycznych z obszarów: jakość, metodologia badań, prace metodologiczne; uczestniczy w wykonywaniu prac w ramach systemu metadanych statystycznych, w celu zapewnienia jego spójności oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprawiających metodologię i jakość badań statystycznych. Uczestniczy w pracach dotyczących zagadnień metodologii badań statystycznych (w tym analizy zaleceń i wymogów międzynarodowych); uczestniczy w przygotowywaniu projektów ogólnych zasad metodologicznych, zeszytów metodologicznych, podręczników; uczestniczy w prowadzeniu prac analitycznych dotyczących poszczególnych badań zmierzających do zwiększenia ich spójności, w celu podnoszenia jakości badań statystycznych oraz wypracowywaniu standardów metodologicznych
 • Bierze udział w pracach związanych z opracowywaniem zasad polityki w zakresie jakości statystyki publicznej oraz z pomiarem, oceną oraz monitorowaniem jakości badań statystycznych w tym w przeglądach jakości badań statystycznych w celu doskonalenia jakości badań statystycznych
 • Bierze udział w opracowaniu zasad i koordynowaniu ich wdrażania w zakresie ochrony tajemnicy statystycznej, w celu zachowania poufności danych statystycznych
 • Uczestniczy w opiniowaniu i analizie dokumentów krajowych i międzynarodowych w zakresie metodologii i jakości badań statystycznych w celu przygotowania stanowiska urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Znajomość metod badań statystycznych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Doświadczenie zawodowe w pracy przy prowadzeniu badań statystycznych, sondaży
APLIKUJ TERAZ