Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78904

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowywaniu metodologii i organizacji badań działalności przedsiębiorstw niefinansowych, w szczególności dotyczących grup przedsiębiorstw oraz międzynarodowych powiązań przedsiębiorstw, w celu pozyskania danych wymaganych przez odbiorców krajowych i zagranicznych,
 • Uczestniczy w analizie i ocenie jakości wyników badań oraz w przygotowywaniu analiz i publikacji opracowywanych w Wydziale, w tym opracowań dotyczących nowych zjawisk zachodzących w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców danych,
 • Współpracuje z osobami prowadzącymi badania w Wydziale i Departamencie, w celu zapewnienia spójności danych,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu programu badań statystycznych w zakresie badań prowadzonych w Wydziale, w celu poinformowania respondentów o nakładanych na nich obowiązkach sprawozdawczych,
 • Uczestniczy w pracach związanych z rozwojem wybranych obszarów badawczych, w celu przygotowania do wypełniania wymogów UE w zakresie uzgodnionym z Eurostatem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu ekonomii i statystyki
 • Wiedza z zakresu rachunkowości
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w opracowywaniu informacji zawierających dane statystyczne
 • Znajomość jednego ze specjalistycznych programów komputerowych do analizy danych (SAS, Statistica, SPSS, R)
APLIKUJ TERAZ