Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77576

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.


 

Zakres zadań

 • Pisze artykuły własne oraz zlecone przez kierownictwo redakcji czasopisma „Gazeta Policyjna”, publikowane w miesięczniku Komendanta Głównego Policji i innych publikacjach (np. numerach specjalnych, albumach okolicznościowych) oraz na stronie internetowej czasopisma i portalu policja.pl
 • Bierze udział w opracowaniu projektu układu graficznego własnych materiałów prasowych
 • Uczestniczy w uroczystościach, przedsięwzięciach i wydarzeniach z udziałem Policji, w ramach obsługi prasowej, poprzez zapewnienie materiałów informacyjnych i fotograficznych w trakcie ich trwania
 • Wykonuje i pozyskuje materiały fotograficzne, na potrzeby artykułów prasowych oraz materiałów promocyjnych
 • Opracowuje koncepcje, poszukuje tematów, pozyskuje i weryfikuje pod kątem wartości merytorycznej materiały źródłowe
 • Przygotowuje transkrypcję i audiodeskrypcję do materiałów publikowanych na portalu policyjnym i na policyjnych profilach w mediach społecznościowych
 • Przygotowuje wypowiedzi do podcastów „Gazety Policyjnej”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy dziennikarskiej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office
 • Bardzo dobra znajomość: prawa prasowego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów
 • Umiejętność wykonywania zdjęć na potrzeby publikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ