Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75927

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Peramanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji
 • Bierze udział w gromadzeniu i przetwarzaniu danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych, w tym aktualizuje bazy danych, analizuje dane pozyskane w wyniku inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej oraz generuje raporty w tym zakresie
 • Wyznacza do kontroli podmioty zobowiązane do przekazywania informacji w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej i usług telekomunikacyjnych
 • Udziela odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, w zakresie informacji posiadanych przez Wydział
 • Uczestniczy w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w analizie danych czyli zbieraniu, przechowywaniu danych z różnych źródeł, ich interpretacji i przekształcaniu ich w informacje
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wpieraniu i rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych
 • Znajomość zagadnień związanych z sektorem telekomunikacyjnym, w szczególności zagadnień dotyczących prowadzenia działalności telekomunikacyjnej
 • Umiejętność sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel i formułowania zapytań SQL do baz danych oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ