Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75657

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury), permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Współtworzy strategię komunikacji związaną z działaniami w projekcie „Cyfrowa Piaskownica Administracji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w szczególności buduje społeczność skupioną wokół idei funkcjonowania Cyfrowej Piaskownicy Administracji (we współpracy z Kierownikiem Projektu i Departamentem Polityki Cyfrowej).
 • Przygotowuje (we współpracy z Kierownikiem Projektu i Departamentem Polityki Cyfrowej) odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów, przygotowuje komunikaty dla środków masowego przekazu w zakresie projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Organizuje i uczestniczy w akcjach promocyjnych, społecznych oraz kampaniach informacyjnych wynikających z zakresu projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym organizuje i uczestniczy w konferencjach, briefingach, spotkaniach współorganizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz w wydarzeniach z udziałem Kierownictwa KPRM.
 • Przygotowuje informację w zakresie projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do zamieszczenia na stronie internetowej oraz na profilach KPRM na portalach społecznościowych (działania we współpracy z Kierownikiem Projektu i Departamentem Polityki Cyfrowej).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu dziennikarstwa, socjologii, nauk o mediach i komunikacji społecznej, nauk politycznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: Prawa prasowego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, służby cywilnej
 • Wiedza z zakresu sposobu działania mediów społecznościowych
 • Wiedza w zakresie mechanizmów budowania zasięgu
 • Znajomość netykiety
 • Umiejętność tworzenia jasnych, syntetycznych wypowiedzi pisemnych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość technik i narzędzi z zakresu PR
APLIKUJ TERAZ