Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74899

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele przedsiębiorstwa)

 • Inne - okresowe zwiększenia natężenia pracy, miedzy innymi w okresach zamykania rozliczeń budżetu (grudzień) oraz na przełomie kwartałów - intensyfikacja składania do MF zleceń płatności podatkowych w ramach BSE oraz rozliczenie sprawozdań rocznych w okresie luty - kwiecień danego roku.

Zakres zadań

 • Uruchamia środki ujęte w budżecie środków europejskich (BSE) przekazanych z Komisji Europejskiej na rachunek części 87 i rachunek bankowy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Banku Gospodarstwa Krajowy (BGK) do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 • Monitoruje wykonanie BSE oraz obsługi umowy z BGK w oparciu o sporządzane, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych przez BGK, informacji o wysokości wydatków dokonanych w ramach budżetu środków europejskich.
 • Opracowuje dokumentację dotyczącą sprawozdania operatywnego z wykonania BSE, innych analiz i zestawień w zakresie wykorzystywania środków ujętych w budżecie środków europejskich dla obowiązujących perspektyw finansowych.
 • Obsługuje system Trezor i weryfikuje dostarczone informacje w systemie dotyczące elektronicznej sprawozdawczości w zakresie wydatków ujętych w BSE.
 • Bierze udział w tworzeniu rozwiązań dla problemów systemowych związanych z realizacją budżetu środków europejskich.
 • Reprezentuje departament w spotkaniach z przedstawicielami BGK i innymi ministerstwami, delegacjami zagranicznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów lub programów finansowanych ze środków europejskich
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne komunikowanie się z przedstawicielami zagranicznych delegacji i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, rozwoju regionalnego, wdrażania środków europejskich
 • Znajomość problematyki Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich
 • Znajomość, w stopniu średnio zaawansowanym, pakietu MS Office
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów unijnych dotyczących realizacji polityki regionalnej
 • Znajomość zasad rachunkowości
APLIKUJ TERAZ