Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74537

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów normatywnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Opracowuje interpretacje ogólne z urzędu i na wniosek, przygotowuje stanowiska rządu do poselskich projektów ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Opiniuje wpływające do wydziału projekty aktów prawnych.
 • Sporządza wydawane z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe).
 • Współpracuje z organami podatkowymi w celu właściwej interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, uwzględniając orzecznictwo sądów (w tym Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w celu uzgodnienia stanowiska w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa gospodarczego
 • Znajomość prawa handlowego
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ