Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73947

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających z zakresu naruszeń uprawnień użytkowników końcowych usług telekomunikacyjnych, ochrony ich interesów i praw
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania dotyczące praw i obowiązków użytkowników końcowych usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych
 • Bierze udział w podejmowaniu interwencji u przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie naruszeń przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne i uprawnień użytkowników końcowych usług telekomunikacyjnych
 • Udziela konsumentom usług telekomunikacyjnych wyjaśnień na infolinii w zakresie przysługujących im praw i obowiązków
 • Przygotowuje materiały informacyjne z zakresu ochrony i naruszeń uprawnień konsumentów usług telekomunikacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rynku telekomunikacyjnego lub w zakresie ochrony praw konsumentów
 • Znajomość ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego, o prawach konsumenta
 • Znajomość polskiego rynku telekomunikacyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne oraz orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ