Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 55380

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca w siedzibie urzędu/wydziału,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- zagrożenie korupcją,
- praca na trzecim piętrze,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy; budynek posiada drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach udzielania zezwoleń na pobyt czasowy,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, współpracy w zespole, skutecznej komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ