Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 55481

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 408,96 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,3
•dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
•trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
•pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa
•możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•praca przy komputerze

opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień w zakresie ustanawiania i wygaszania na podstawie art. 60 ustawy o gospodarce nieruchomościami trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, w celu wydania decyzji lub postanowienia Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • rozpatrywanie spraw i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie wniosków o wyrażenie zgody na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich, w celu wydania rozstrzygnięcia przez Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • rozpatrywanie spraw i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie wniosków o wyrażenie zgody na zakup lub budowę nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej, w celu wydania rozstrzygnięcia przez Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem przez Ministra Inwestycji i Rozwoju ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa, w tym analiza i gromadzenie dokumentacji, dotyczącej nieruchomości ujętych w ww. ewidencji
 • analizowanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędnej w celu realizacji wniosków urzędów państwowych
 • przygotowywanie projektów pism, dotyczących planowania w zakresie pozyskiwania nieruchomości na potrzeby urzędów państwowych oraz współpracy z organami gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa
 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział oraz wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie gospodarowania nieruchomościami i ustanawiania trwałego zarządu, w celu ich przedłożenia do podpisu Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych i wyceną nieruchomości
 • przygotowywanie, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział, projektów opinii do otrzymanych projektów aktów prawnych, w celu wypracowania stanowiska Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami lub wydawania decyzji administracyjnych lub regulacji stanów prawnych nieruchomości
 • znajomość przepisów w zakresie prawa administracyjnego i prawa cywilnego
 • znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ