Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 55508

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.
Czynności fizyczne:
•rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
•obsługa klientów zewnętrznych,
•konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentów księgowych,
 • dekretowanie dokumentów,
 • księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji w zakresie podatku VAT i CIT,
 • przygotowywanie deklaracji i informacji dotyczących podatku VAT i CIT,
 • prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ilościowej i wartościowej materiałów i wydawnictw Urzędu,
 • uzgadnianie stanów magazynowych materiałów i wydawnictw,
 • uzgadnianie kont analitycznych z syntetycznymi,
 • monitorowanie wykorzystania środków budżetowych,
 • archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie księgowości
 • znajomość ustawy o rachunkowości, aktualnych aktów prawnych w zakresie finansów publicznych, ustaw podatkowych i aktów wykonawczych oraz umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (przede wszystkim MS Word i MS Excel) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą oraz informacjami, komunikatywność, duża kultura osobista,
 • umiejętność przekonywania oraz konsultacji kwestii drażliwych,
 • otwarty stosunek do klienta, cierpliwość w kontaktach z klientami oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • przeszkolenie z obsługi programów finansowo – księgowych.
APLIKUJ TERAZ