Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54029

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
- ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
- możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek
za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności
od udokumentowanego stażu pracy);
- bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
- spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze
na preferencyjnych warunkach;
- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
- parking dla rowerów;
- lunch bar na terenie Urzędu;
- pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Zakres zadań

 • gromadzenie oraz przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych, w tym aktualizowanie baz danych, analizowanie danych pozyskanych w wyniku inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej oraz generowanie raportów w tym zakresie
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem procesu retencji danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz ich publikacja;
 • korelowanie danych inwentaryzacyjnych z rejestrami prowadzonymi w Departamencie
 • współpraca z Instytutem Łączności w zakresie wykorzystania danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), a także z delegaturami UKE w zakresie weryfikacji danych otrzymywanych od wzywanych podmiotów;
 • uczestniczenie w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację;
 • przygotowywanie materiałów kartograficznych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • uczestniczenie w sporządzaniu analiz dotyczących wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie analizy danych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
 • znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność: formułowania zapytań SQL do baz danych, sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel i posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np., ARCGis, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ