Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139359

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter
 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie
 • Stanowisko zagrożone korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca w terenie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca pod presją czasu
 • Narażenie na stres

Zakres zadań

 • Przygotowuje i aktualizuje plany kontroli w ramach KPO, a także na bieżąco analizuje ich wykonanie.
 • Przygotowuje dokumentację kontrolną.
 • Prowadzi kontrole w ramach KPO oraz audyty poprawności danych w systemie teleinformatycznym, w odniesieniu do inwestycji wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Koordynuje kontrole i audyty zewnętrzne, przeprowadzane w Ministerstwie Zdrowia, w odniesieniu do działań w ramach KPO.
 • Uczestniczy, adekwatnie do potrzeb, w innych kontrolach prowadzonych przez DNiK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli/audytu lub na stanowisku związanym
z wdrażaniem środków europejskich
 • Wiedza z zakresu kontroli / audytu
 • Myślenie analityczne
 • Znajomość systemu ochrony zdrowia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie
 • Przeszkolenie z zakresu audytu i kontroli