Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136925

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pozyskiwaniu, gromadzeniu oraz analizie niezbędnych kwartalnych i rocznych danych z zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz współuczestniczy w opracowaniu na ich podstawie rocznych i kwartalnych rachunków niefinansowych sektora, a także współuczestniczy w przygotowaniu rozwiązań metodologicznych w celu przygotowania transmisji stosownych tablic do Eurostatu. Bierze udział w pracach dotyczących walidacji danych oraz opracowywania raportów jakości, przeprowadza analizę pod kątem zgodności wyników z innymi statystykami sektora w celu przekazania wysokiej jakości danych do Eurostatu.
 • Współuczestniczy w opracowaniu tablic i kwestionariuszy notyfikacji EDP oraz w przygotowaniu opisu źródeł danych i metod wykorzystywanych do opracowań tablic notyfikacji deficytu i długu w celu jakościowo dobrego i terminowego naliczenia i przekazania do Komisji Europejskiej w/w tablic.
 • Bierze udział w opracowywaniu danych w zakresie podatków i składek oraz spożycia ogólnospołecznego w celu przekazania ich na potrzeby kwartalnych szacunków PKB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Wiedza z zakresu ekonomii
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Umiejętność obsługi MS OFFICE (Excel, Word)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w statystyce
 • Znajomość zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA)
APLIKUJ TERAZ