Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133486

Warunki pracy


 • Wyjazdy służbowe krajowe (średnio raz na dwa miesiące) lub zagraniczne (około 1 raz w roku);
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (przedstawiciele innych ministerstw i organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów województw);
 • Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.

Zakres zadań

 • Bierze udział w realizacji rządowego programu Dostępność Plus 18-25 oraz działań koordynujących wdrażanie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym przygotowuje dokumenty strategiczne (m.in: koncepcje, strategie, polityki, plany, projekty przepisów prawa) oraz interpretacje i stanowiska Ministerstwa w zakresie realizacji programu i ustawy;
 • Analizuje i poszukuje informacji na temat inicjatyw realizujących założenia polityki zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Polsce;
 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/ międzynarodowe Ministerstwa, uwzględniając przygotowanie materiałów, logistykę wydarzenia, wybór i zaproszenie prelegentów zewnętrznych
 • Przygotowuje/bierze udział/prowadzi szkolenia, grupy robocze, spotkania konsultacyjne, Komitety Monitorujące z zakresu realizacji programu;
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania dotyczące programu Dostępność Plus (w tym o udostępnienie informacji publicznych).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania projektów realizowanych ze środków UE lub z zakresu integracji/pomocy społecznej;
 • Wiedza z zakresu systemu wdrażania Funduszy Europejskich lub z zakresu integracji/pomocy społecznej;
 • Wiedza z zakresu dostępności architektonicznej, transportowej i informacyjnej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Umiejętność obsługi Ms Excel, Ms Power Point;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne, kreatywność;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ