Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133243

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie 
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Wysiłek fizyczny
 • Praca w terenie
 • Zagrożenie korupcją
 • Pernamentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca na wysokości do 3m.
 • Wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań na obszarze województwa mazowieckiego
 • Prowadzenie samochodów służbowych osobowych oraz typu BUS
 • Obsługa przyrządów pomiarowych
 • Reprezentowanie Urzędu w kontaktach z klientami

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole radiokomunikacyjne bezpośrednie
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych
 • Wykrywa przypadki używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień
 • Bierze udział w prowadzonych kontrolach emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących: a)używania urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia radiowego, b) nakazu zastosowania środków technicznych prowadzących do eliminacji szkodliwego zakłócenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie radiokomunikacji lub elektroniki lub telekomunikacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o kompatybilności elektromagnetycznej, Prawo przedsiębiorców.
 • Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej, w tym znajomość norm mających zastosowanie w zakresie prowadzonych pomiarów.
 • Umiejętności stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych do konkretnych zadań.
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji.
 • Posiadanie kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta / interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ