Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133325

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, 
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Realizuje proces wydawniczy, w tym nadzoruje prace redakcyjne, organizacyjne i administracyjne, współpracuje z autorami, drukarniami oraz wydawnictwami.
 • Organizuje wystawy oraz spotkania autorskie, organizuje i moderuje dyskusje wokół wydawnictw związanych z ochroną zabytków.
 • Przygotowuje umowy wydawnicze, umowy z autorami, umowy związane z patronatem wydawniczym, wystawienniczym.
 • Współpracuje merytorycznie z komórkami organizacyjnymi WUOZ oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania informacji do wykorzystania w mediach społecznościowych.
 • Uczestniczy w procedurze udzielania zamówień w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych współfinansowanych ze środków europejskich oraz z budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk humanistycznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi procesu wydawniczego
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu procesu wydawniczego publikacji.
 • Znajomość podstaw prawa autorskiego i zagadnień związanych z kategoryzacją czasopism naukowych.
 • Doświadczenie w promocji wydawnictw i wystaw.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office i urządzeń biurowych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ