Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132906

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • dyspozycyjność, praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnością wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę informatyczną biura poprzez, organizację, konfigurację, modernizację sprzętu informatycznego (w tym Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji) i administrowanie na potrzeby biura szyfrującym systemem SNPI OPAL, systemem opracowania dokumentów niejawnych (ODN poufny, ODN Tajny i ODN Międzynarodowy) oraz systemami „KWARC” i „CATEL”
 • Dokonuje analizy założeń technicznych, procedur/zasad i przepisów dotyczących współpracy SWD Policji z innymi systemami klasy SWD oraz systemem teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego
 • Opracowuje koncepcje modyfikacji SWD Policji oraz innych systemów informatycznych zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcjonowania stanowisk kierowania jednostek organizacyjnych Policji, a także uczestniczy w związanych z tym przedsięwzięciach
 • Monitoruje funkcjonowanie SWD Policji oraz innych centralnych systemów informatycznych Policji na Stanowisku Kierowania KGP, w Centrum Operacyjnym KGP oraz w Policyjnym Centrum Dowodzenia KGP
 • Monitoruje funkcjonalność stanowisk dostępowych w biurze, w tym nadaje uprawnienia do obsługi i przetwarzania danych
 • Prowadzi instruktaże i szkolenia dla obsady Stanowiska Kierowania KGP oraz innych policjantów i pracowników biura w zakresie obsługi programów informatycznych i wykorzystywania baz danych
 • Konfiguruje oraz monitoruje funkcjonowanie urządzeń monitoringu wizyjnego zainstalowanego na Stanowisku Kierowania KGP oraz w Centrum Operacyjnym KGP
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych na zakup sprzętu teleinformatycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat administrowania lub użytkowania systemu informatycznego przeznaczonego do tworzenia oraz analizowania danych statystycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ŚCIŚLE TAJNE”, „SECRET UE/EUSECRET”, „ NATO SECRET”" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w tym rozumienie dokumentacji technicznej
 • Dobra znajomość aktów wykonawczych do Ustawy o Policji w sprawie SWD Policji
 • Umiejętności: dobrej organizacji pracy własnej, obsługi programów informatycznych, pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
APLIKUJ TERAZ