Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130228

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Realizuje prace merytoryczne dotyczące doskonalenia systemów udostępniania danych statystyki publicznej na poziomie krajowym, prowadzi kontrole, analizuje terminowość zasilania danych i kompletność metadanych oraz współpracuje w tym zakresie z departamentami GUS, Urzędami Statystycznymi oraz Centrum Informatyki Statystycznej, w celu rozwoju zakresu informacyjnego oraz utrzymania aktualności zasobów.
 • Realizuje prace na rzecz zwiększenia poziomu otwartości danych statystycznych w celu ułatwienia ich dostępności i wykorzystania, w tym prowadzi szkolenia z tym związane.
 • Współuczestniczy w procesie gromadzenia metadanych oraz administruje modelami metadanych na potrzeby zarządzanych i współpracujących systemów, w tym prowadzi działania na rzecz kompletności, spójności i poprawności metadanych we współpracy z departamentami GUS, Urzędami Statystycznymi i Centrum Informatyki Statystycznej, w celu zwiększenia dostępności i przejrzystości metadanych publikacyjnych dla użytkowników systemów.
 • Analizuje zawartość i sposób prezentacji danych w Dziedzinowych Bazach Wiedzy w celu dopasowania systemu do potrzeb użytkowników oraz projektuje sposoby zaspokajania tych potrzeb, współuczestniczy w pracach na rzecz rozwoju funkcjonalności i form prezentacji danych w tych systemach.
 • Realizuje prace na rzecz zapewnienia spójności metodologicznej i porównywalności szeregów czasowych w systemach bazodanowych i opracowaniach statystycznych oraz zgodności metodologicznej prezentowanych informacji z rozwiązaniami przyjętymi w statystyce publicznej oraz na szczeblu międzynarodowym, w celu dopasowania systemów do potrzeb użytkowników.
 • Realizuje działania wspierające promocję produktów nadzorowanych w wydziale w celu wsparcia użytkowników danych oraz współpracujących gestorów danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • Znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii i statystyki
 • Wiedza nt. badań statystycznych i zasobów informacyjnych statystyki publicznej
 • Znajomość zasad dotyczących prezentacji danych statystycznych w bazach danych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 potwierdzona certyfikatem
APLIKUJ TERAZ