Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129989

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w pracach grup roboczych organów UE
 • zagrożenie korupcją z uwagi na objęcie działalności gospodarczej na rynku kapitałowym szerokim zakresem regulacji prawnych tworzonych w wydziale może dochodzić do prób wywierania wpływu na pracowników w odniesieniu do kształtu tych regulacji
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz związane z prowadzonym postępowaniem legislacyjnym – uczestnictwo w pracach Komisji Prawniczych

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesie legislacyjnym związanym z tworzeniem i zmianą prawa Unii Europejskiej (UE) w zakresie rynku kapitałowego, a w szczególności opracowuje stanowiska strony polskiej do projektów aktów normatywnych, uczestniczy w pracach grup roboczych Rady UE i Komisji Europejskiej (KE), a także współpracuje z KE, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz państwami członkowskimi UE
 • Uczestniczy w pracach związanych z implementacją prawa UE z obszaru rynku kapitałowego, w szczególności przygotowuje projekty regulacji prawnych
 • Opracowuje projekty aktów prawnych dotyczących instrumentów finansowych, funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowania rynku kapitałowego
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wpływające pytania, skargi, wnioski oraz interpelacje i zapytania poselskie w zakresie właściwości wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze instytucji finansowych lub w obszarze obsługi prawnej w zakresie instytucji finansowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi z obszaru właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego oraz unijnego rynku kapitałowego
 • Wiedza w zakresie polskiego oraz globalnych rynków kapitałowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umjętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe na kierunku europeistyka
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ