Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126408

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w opracowaniu uproszczonych tablic podaży i wykorzystania oraz przeprowadza analizy błędów i odchyleń w stosunku do przyjętych wartości transakcji celem wsparcia procesu bilansowania produktu krajowego brutto.
 • Uczestniczy w analizie danych i informacji z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi przetwarzania danych celem przygotowania zestawień i opisów analitycznych do publikacji.
 • Współpracuje w opracowywaniu założeń do modeli ekonomicznych (ekonometrycznych i statystycznych) oraz określa zakres informacji i danych do ich konstrukcji w celu opracowania uproszczonych tablic podaży i wykorzystania oraz bilansu przepływów międzygałęziowych.
 • Współpracuje przy aktualizacji systemu informatycznego do automatycznego przetwarzania danych w zakresie opracowywanych uproszczonych tablic podaży i wykorzystania oraz bilansu przepływów międzygałęziowych celem usprawnienia procesów bilansowania.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu publikacji z zakresu rachunków produktowych w celu dostarczenia danych wynikowych odbiorcom zewnętrznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe matematyczne lub ekonometryczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość teorii ekonomii, statystyki i ekonometrii
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad systemu rachunków narodowych
APLIKUJ TERAZ