Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125775

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Administruje intranetową witryną główną i witryną DK (Departamentu Edukacji i Komunikacji) oraz współpracuje z właścicielami pozostałych witryn w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej.
 • Monitoruje i raportuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności jednostek służb statystyki publicznej oraz komunikacji wewnętrznej w celu ich nadzoru i dokumentowania.
 • Realizuje zadania w zakresie społecznej odpowiedzialności jednostek służb statystyki publicznej oraz komunikacji wewnętrznej GUS w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej.
 • Organizuje wydarzenia wewnętrzne statystyki publicznej i informuje pracowników statystyki publicznej o działaniach realizowanych w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej.
 • Buduje wewnętrzną sieć społecznościową w celu sprawnej realizacji zadań.
 • Realizuje zadania z zakresu zapewnienia dostępności urzędu w celu realizacji programu Dostępność plus.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Znajomość ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w statystyce publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość programu SharePoint
 • Znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR
APLIKUJ TERAZ