Starszy Specjalista
w Wydziale Programów Lekowych i Chemioterapii
w Departamencie Gospodarki Lekami


Numer ogłoszenia: DGL/21/71


Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 22.04.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie prac i nadzór nad powierzonym obszarem merytorycznym, związanym w szczególności z wybranymi programami lekowymi, w tym opiniowanie projektów opisów programów;
 • prowadzenie prac nad przygotowaniem projektów zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do programów lekowych i chemioterapii;
 • prowadzenie korespondencji, odpowiadanie na maile i zapytania związane z elektronicznym systemem monitorowania programów lekowych (SMPT), zgłaszanie modyfikacji poszczególnych modułów SMPT;
 • analiza kosztów procedur medycznych, współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Funduszu oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie wyceny świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii;
 • współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, powołanymi przez Prezesa Zespołami Koordynacyjnymi, reprezentatywnymi organizacjami świadczeniobiorców oraz instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń w zakresie programy programów ;ekowych i chemioterapii;
 • opracowywanie opinii, danych i analiz dla Ministra Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie programów lekowych; wsparcie w zakresie obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych przez Departament.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe – farmaceutyczne, zdrowie publiczne, medyczne
 • Lata pracy zawodowej: minimum 4 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie ustaw:
  • ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
 • dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Power Point, Excel);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra umiejętność komunikacji pisemnej i ustnej;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy;
 • doświadczenie w pracy w podmiocie finansującym świadczenia opieki zdrowotnej;
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe z zakresu organizacji ochrony zdrowia, prawa medycznego;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie
 • dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ