Starszy Specjalista w Wydziale Planowania
Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 23 listopada 2022 r.

 
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach ekonomicznych, finansowych,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w powyższym obszarze,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • jest komunikatywny, potrafi współpracować w zespole,
 • dobrze organizuje pracę własną, jest samodzielny, rzetelny, odpowiedzialny.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, prawo wodne.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • udział w tworzeniu i nadzorowanie realizacji planów finansowych,
 • nadzór nad terminowym sporządzaniem budżetów, raportów, sprawozdań i informacji na potrzeby organów wewnętrznych oraz wskazanych interesariuszy,
 • rozliczanie dotacji udzielonych Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, weryfikacja rozliczeń cząstkowych, tworzenie raportów zbiorczych dotyczących rozliczeń,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wewnętrznych procedur planowania w oparciu o aktualne przepisy prawne,
 • monitorowanie budżetu, identyfikacja ryzyk, proponowanie działań naprawczych,
 • koordynację i nadzorowanie procesu weryfikacji i akceptacji strategicznych umów i zakupów.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
APLIKUJ TERAZ