poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres czynności:

 • nadzór nad ewidencjonowaniem, raportowaniem oraz porządkowaniem bazy danych o nieruchomościach PKP S.A. prowadzonej przez Oddziały Spółki w systemie SAP oraz realizowanie procesu wsparcia i kontroli użytkowników systemu SAP w tym zakresie,
 • koordynowanie procesu obsługi Bazy dworcowej prowadzonej przez Oddziały Spółki,
 • prowadzenie stałego monitoringu nad poprawnością i aktualnością danych i zmian zachodzących w zakresie gruntów, budynków i budowli PKP S.A. w części przeznaczonej do świadczenia usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych,
 • monitorowanie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji nieruchomości PKP S.A. objętych ochroną zabytków,
 • dokonywanie przeglądu procedur i wytycznych oraz opracowywanie jednolitych standardów wprowadzania danych do SAP w ww. zakresie, ich wdrożenie i monitorowania
 • wypracowywanie mechanizmów kontroli spójności i jednolitości danych o nieruchomościach PKP S.A.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum rok stażu pracy na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • samodzielne organizowanie pracy i podejmowanie decyzji w ramach przydzielonych kompetencji
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność
 • odporność na stres
 • dobra znajomość obsługi systemu SAP, w szczególności modułów: RE-FX i FI-AA.

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ