Chcesz mieć zgrany zespół, lubisz wyzwania, a jednocześnie doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie :)

Starszy Specjalista w Dziale Sprawozdawczości Finansowej
Miejsce pracy: Warszawa
Dołączysz do zespołu w którym będziesz odpowiadać za:
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Ustawy o Rachunkowości (UoR)
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca Spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej
 • Wspieranie jednostek biznesowych w podejmowaniu decyzji
 • Projektowanie rozwiązań w zakresie stosowania standardów rachunkowości i aktualizacja polityki rachunkowości
 • Wdrażanie nowych standardów IFRS w Grupie kapitałowej
 • Przygotowywanie sprawozdań do GUS i NBP
 • Sporządzanie raportów ad hoc oraz analiz na potrzeby odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
 • Współpracę z audytorem zewnętrznym oraz doradcami spółki
 • Czynny udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych i procesowych a także narzędzi usprawniających pracę
Nasz Skład potrzebuje Cię jeśli masz:
 • Wykształcenie wyższe (Rachunkowość, Ekonomia lub pokrewne)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze rachunkowości lub audytu finansowego
 • Wiedza z zakresu rachunkowości, finansów i ekonomii
 • Praktyczną znajomość programu Excel, w tym obsługi tabeli przestawnej, funkcji wyszukaj pionowo, suma jeżeli, suma warunków itp.
 • Analityczne myślenie, samodzielność, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań
 • Terminowość, łatwość przyswajania nowych informacji, otwartość, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, cierpliwość i dociekliwość
 • Mile widziana znajomość systemu SAP
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa.

Z PKP Energetyka S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, a w przypadku udzielenia zgody również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W zakresie określonym przepisami prawa pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeżeli chcesz przesłać dodatkowe dane niewymagane przepisami prawa, podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda, określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażasz poprzez swoje zachowanie polegające na przesłaniu formularza aplikacyjnego.Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez PKP Energetyka S.A. przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych przez okres 3 lat lub do momentu jej wycofania.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody może zostać dokonane poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
APLIKUJ TERAZ