Starszy Specjalista
w Dziale Eksploatacji i Wsparcia Technicznego
w Departamencie Informatyki

Numer ogłoszenia: DI/21/99

Miejsce pracy: Warszawa

(umowa na zastępstwo)

Termin składania ofert: 02.06.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji działu: pism, umów, protokołów, instrukcji, procedur i rejestrów;
 • zarządzanie projektami realizowanymi przez dział: nadzór nad zaplanowanymi zadaniami i harmonogramem;
 • analiza i uzgadnianie wymagań funkcjonalnych z użytkownikami infrastruktury IT, na potrzeby realizowanych przez wydział postępowań o zamówienie publiczne, których celem jest zakup systemów i sprzętu informatycznego;
 • prowadzenie rejestrów sprzętu i oprogramowania, nad którymi opiekę sprawuje wydział, nadzór nad umowami zawartymi przez wydział: terminami, realizacją, wykorzystaniem;
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań, w zakresie zawartych umów, w celu dotrzymania określonych w nich warunków;
 • wsparcie pozostałych pracowników wydziału w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w administrowanej przez wydział infrastrukturze IT;
 • współpraca w zakresie zadań opisanych w poprzednich punktach z komórkami organizacyjnymi NFZ w Centrali oraz Oddziałach Wojewódzkich NFZ;
 • podejmowanie inicjatyw w celu usprawniania realizacji procesów, w oparciu o które wydział wykonuje powierzone mu zadania;
 • udział w postępowaniach o zamówienia publiczne w obszarze kompetencji i zadań opisanych w poprzednich punktach w zakresie: kontaktów z dostawcami technologii i usług, przygotowania wniosków, przygotowania opisów technicznych i specyfikacji zamówień, udział w komisjach dotyczących postępowań o zamówienia publiczne.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie / wyższe;
 • lata pracy zawodowej:
  - minimum 4 lata pracy zawodowej - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego
  - minimum 6 lat pracy zawodowej - w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
 • znajomość dobrych praktyk i metod prowadzenia projektów;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • umiejętność nadawania powierzonym zadaniom właściwych priorytetów;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację,
 • dokumentacji technicznej (udział w telekonferencjach prowadzonych w tym języku);
 • znajomość zbioru dobrych praktyk ITIL;
 • komunikatywność, umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ