Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:


Starszy Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DWK/59/21

Stanowisko pracy ds. Pomocy Publicznej

 

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

 
Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Udział w przygotowaniu i modyfikacji systemów informatycznych do obsługi pomocy finansowej realizowanej przez Wydział.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą pomocy finansowej ad hoc udzielaną w formule
 • de minimis jak i poza formułą de minimis dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
 • lub innych nadzwyczajnych okoliczności oraz w postaci dopłat do materiału siewnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich.
 • Opracowywanie i aktualizacja zasad, książek procedur, instrukcji i wniosków o pomoc.
 • Obsługa i sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów do celów sprawozdawczych, planistycznych i kontrolnych z zakresu działania Wydziału.
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (w tym dla środków masowego przekazu) oraz przeprowadzanie szkoleń w zakresie realizowanej pomocy finansowej.
 • Monitorowanie Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych ARiMR w zakresie prawidłowości obsługi wniosków o płatność.
 • Przekazywanie interpretacji przepisów prawa i informowanie beneficjentów pomocy
 • oraz Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych Agencji o zasadach i warunkach korzystania z pomocy finansowej będącej w kompetencji Wydziału.
 • Inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów krajowych i wspólnotowych aktów prawnych w zakresie udzielanej pomocy publicznej.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektorów oddziałów regionalnych podejmowanych w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego, jak również wydawania innych rozstrzygnięć przewidzianych w kpa.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: rolnictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja lub kierunki pokrewne.
 • Udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy.
 • Biegła znajomość obsługi MS Office.
 • Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania pożądane:
 • Mile widziane doświadczenie związane z tworzeniem i wdrażaniem nowych narzędzi informatycznych przeznaczonych do obsługi pomocy finansowej.
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy
 • w zespole.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.
APLIKUJ TERAZ