poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Spraw Obronnych
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres czynności:
 • Organizacja, planowanie i udział w zajęciach przysposobienia wojskowego.
 • Współudział w wykonywaniu dokumentacji planowania operacyjnego.
 • Opracowywanie kart realizacji zadań operacyjnych.
 • Organizacja, planowanie szkoleń obronnych pracowników PKP S.A.
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej dotyczącej realizowanych szkoleń.
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie wybranych zajęć szkoleniowych w zakresie swoich kompetencji.

Wymagania:

 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność.
 • Znajomość zasad programowania obronnego, w tym szczególnie planowania operacyjnego.
 • Umiejętność organizacji zajęć szkoleniowych, zabezpieczenia logistycznego. i materiałowego.
 • Znajomość przepisów prawnych dot. organizacji szkoleń obronnych.
 • Dobra znajomość pakietu ms office w szczególności power point.
 • Preferowane doświadczenie w organizowaniu zajęć szkoleniowych i sporządzaniu dokumentacji szkoleniowej.
 • Posiadanie lub zgoda na przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ’poufne’.
Oferujemy:
 • Praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat.
 • Stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza.
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów.
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
 • Atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel.
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.