poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Najmu
Miejsce pracy: Warszawa

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • koordynacja procesu najmu i dzierżawy nieruchomości Spółki, w tym zarządzania istniejącymi umowami najmu i dzierżawy
 • badania rynku najmu i dzierżawy nieruchomości w obszarze działania Oddziału, analiz własnych stawek czynszowych, zlecania operatów szacunkowych w celu wykorzystania w procesie komercjalizacji nieruchomości
 • przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowań w zakresie oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę (przetarg, aukcja, negocjacje, przyjęcie oferty), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi
 • współpracy z właściwymi komórkami w Oddziale oraz biurami w PKP S.A. Centrali w zakresie określania danych niezbędnych do prawidłowego założenia umowy w SAP RE
 • zawierania i rozwiązywania umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości Spółki we współpracy z Wydziałem Handlowym

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wykształcenia wyższego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomości ustawy o gosp. nieruchomościami, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe
 • znajomości przepisów Kodeksu Cywilnego
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel)
 • umiejętności pracy w zespole
 • komunikatywności
 • wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności
 • odporności na stres oraz wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych

Oferujemy:

 • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ