Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Starszy/a specjalista/specjalistka ds. weryfikacji wycen modelowych

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: MBŁ/058/0722

Do Departamentu Klientów Finansowych poszukujemy osoby, która dołączy do  zespołu ekspertów i specjalistów odpowiadających zaświadczenie  usług depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Zespół do spraw weryfikacji wycen modelowych zajmuje się weryfikowaniem wycen aktywów sporządzanych przez fundusze inwestycyjne i emerytalne pod kątem ich zgodności w przepisami prawa i politykami rachunkowości, uzgadnianiem z towarzystwami funduszy inwestycyjnych metod i modeli wycen, analizą danych źródłowych stosowanych w wycenach i bieżącym monitorowaniem sytuacji emitentów instrumentów finansowych.

Możesz dołączyć do tego zespołu, rozwijać się i realizować następujące zadania:

 • Weryfikowanie adekwatności metod i modeli wycen aktywów funduszy inwestycyjnych oraz ich zgodności z przepisami prawa, statutami funduszy i politykami rachunkowości
 • Kontrolę wycen aktywów funduszy inwestycyjnych pod kątem zastosowanych modeli i metod, danych źródłowych i prawidłowości obliczeń
 • Monitorowanie aktualności danych źródłowych stosowanych w wycenie, w szczególności pomiaru ryzyka rynkowego oraz ryzyka kredytowego emitentów
 • Badanie aktywności rynków notowań, prowadzenie w powyższym zakresie korespondencji z towarzystwami funduszy inwestycyjnych i zewnętrznymi podmiotami wyceniającymi

Zaaplikuj, jeśli:

 • Masz doświadczenie w obszarze wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zdobyte w firmie świadczącej usługi wyceny i budowy modeli wycen lub w bankowości
 • Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka)
 • Znasz zasady wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych
 • Masz wiedzę z zakresu wyceny spółek i analizy finansowej
 • Twoją mocną stroną są umiejętności analityczne
 • Znasz j.angielski na poziomie średniozaawansowanym

To oferujemy:

 • umowa o pracę, bonus roczny
 • możliwość pracy w modelu hybrydowym (minimum 2 dni pracy z biura)
 • bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną w LuxMed, dofinansowanie do wypoczynku, świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
 • możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w branży finansowej z zakresu weryfikacji wycen modelowych
 • możliwość udziału w programach rozwojowych
 • wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
 • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej
Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
APLIKUJ TERAZ