Muzeum Warszawy poszukuje


Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy

Dział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SS_1PŚ/2023

Jeśli  jesteś osobą kreatywną, innowacyjną, lubisz pracować z ludźmi, a jednocześnie masz analityczny umysł i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Zakres obowiązków:
 • Realizacja zadań związanych z przygotowaniem, koordynowaniem i kontrolą projektów realizowanych ze środków krajowych lub zagranicznych w ramach zgodności z wnioskiem o dofinansowanie i umową, w szczególności:
  • udział w przygotowaniu wniosków dotacyjnych
  • udział w przygotowaniu postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy z komórkami merytorycznymi
  • przygotowanie i weryfikowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia źródeł finansowania, prowadzenie ewidencji wydatków w projekcie
  • wnioskowanie o płatności, przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej z realizacji projektu oraz rozliczeń końcowych pod względem formalnym i finansowym (sprawozdania, raporty)
  • współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje zagraniczne i krajowe
  • stała analiza finansowa realizowanego projektu inwestycyjnego, w tym bieżąca weryfikacja realizacji umów
  • planowanie i aktualizowanie budżetów projektowych z uwzględnieniem prognoz finansowych
  • dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem projektu
  • monitorowanie wskaźników projektowych, realizowanie wszelkich działań przygotowujących przedmiot dotacji do kontroli
Nasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe
 • min. 3 lata stażu pracy
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • doświadczenie w tworzeniu wniosków grantowych oraz w rozliczaniu dotacji
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 • znajomość innego języka obcego
 • silna orientacja na wyniki
 • samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 5 000 zł – 5 500 zł w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz dodatek stażowy
 • miejsce pracy w sercu Starego Miasta
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy
 • świadczenia pozapłacowe – np. karty multisportu
 • darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ