Aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista / Specjalistka w Departamencie Analiz i Strategii
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/DAS/2022
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Przygotowywanie dokumentów merytorycznych i metodycznych dot. projektowanych badań (udział w opracowaniu projektu badania, udział w tworzeniu narzędzi badawczych, itp.) w obszarze Programy Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020 (np. ewaluacja efektów wsparcia w ramach II osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020) ) oraz sprawowanie bezpośredniego, merytorycznego nadzoru nad procesem ewaluacyjnym, obsługiwanym przez wykonawcę zewnętrznego.
 • Przygotowywanie tematycznych materiałów analitycznych i opracowań na podstawie danych źródłowych (pierwotnych i wtórnych; ilościowych i jakościowych, w tym wyników różnego typu badań).
 • Opiniowanie opracowań oraz dokumentów jw., przygotowanych przez instytucje zewnętrzne oraz wewnętrznych opracowań tego typu (projekty badawcze, narzędzia badawcze, materiały analityczne, raporty z badań).
 • Prezentowanie wyników prowadzonych badań na spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych (spotkania z instytucjami nadzorującymi, współpracującymi, udział w seminariach, konferencjach);
 • Obsługę administracyjna dokumentów, w szczególności  dotyczących zadań ewaluacyjnych i analityczno-badawczych departamentu.
Wymagania:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe, w tym licencjackie/inżynierskie (preferowane na kierunkach zgodnych z dziedziną nauk społecznych, w ramach następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości).
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie i kwalifikacje (potwierdzone w dokumentach aplikacyjnych – w CV, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach potwierdzających wymagane doświadczenie i kwalifikacje w zakresie:
  - w opracowywaniu metodologii badań społeczno-gospodarczych i/lub ewaluacji;
  - w koordynacji procesu realizacji badań społeczno-gospodarczych i/lub ewaluacji programów publicznych.
  - w pracy na zbiorach danych ilościowych - finansowych, administracyjnych, statystycznych, itp. (w tym ich pobierania z systemów, łączeniach, przekształcania i prowadzenia różnego typu analiz w arkuszach kalkulacyjnych i/lub pakietach statystycznych).
  - w opracowywaniu raportów, prezentacji, syntetycznych informacji, opracowań merytorycznych lub innych opracowań o charakterze analitycznym.
 • Ogólna znajomość problematyki dot. uwarunkowań rozwoju gospodarczego/przedsiębiorczości/innowacyjności, współpracy biznesowej i/lub współpracy nauka-biznes (np. wynikająca z doświadczenia w realizacji projektów badawczych o tego typu tematyce);
 • Swobodne posługiwanie się językiem angielskim w środowisku zawodowym/biznesowym (poziom co najmniej B2)
 • Sprawne posługiwanie się programami typu Word, Excel, PowerPoint

Wymagania pożądane:

 • Studia podyplomowe w zakresie analizy danych.
 • Pakiety statystyczce –umiejętności obsługi programów dedykowanych analizie danych (np. SPSS/PAWS Statistic, R, MAXqda, itp.).
 • Odbyte szkolenia stanowiskowe i/lub studia podyplomowe (preferowane w zakresie analizy danych, ewaluacji, zamówień publicznych, zarządzania projektami i/lub komunikacji/PR).
Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • Regulaminową premię kwartalną,
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • Możliwość skorzystania z karty multisport,
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.
APLIKUJ TERAZ