Starszy specjalista - Modelowanie Ryzyka Kredytowego [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: /MB/SS/RHMD/CRM2/ŁŚ12365
Szukamy Ciebie jeśli:
 • Masz stopień naukowy z zakresu ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki lub podobnych,
 • Masz solidną wiedzę na temat modelowania statystycznego i metod ekonometrycznych,
 • Masz doświadczenie w programowaniu statystycznym (np. Python, SAS),
 • Masz doświadczenie w opracowywaniu i/lub walidacji modeli ryzyka kredytowego, regulacyjnych (Bazylea/IRB, IFRS9) i/lub nieregulacyjnych (np. modele zatwierdzania kredytów) oraz w modelowaniu procesów odzysku.
Dodatkowo zapunktujesz za:
 • Wiedzę na temat regulacji finansowych (Bazylea, EBA, IFRS9),
 • Wiedzę i doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik statystycznych, takich jak modelowanie bayesowskie, Monte Carlo, sztuczne sieci neuronowe, itd.
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych, modelowaniu, przygotowaniu i kontroli jakości danych,
 • Certyfikat FRM/PRM/CFA lub CQF.
 • Silne umiejętności analityczne, zdolność do rozwiązywania problemów,
 • Umiejętności komunikacyjne, Kreatywność, proaktywność,
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie C1).
Jak pracujemy

W ING Tech Poland działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o metodyki zwinne tj. Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufaniu do ludzi, z którymi pracujemy. Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania.

 • umowa o pracę
  taki rodzaj umowy oferujemy
 • 8:00 - 18:00 (8 godzin dziennie)
  w tych godzinach pracujemy
 • ul. Zajęcza 4, Warszawa
  tutaj mieści się nasze biuro
Zakres obowiązków
25% - Monitorowanie modeli wewnętrznych, backtesting i benchmarking
25%- Ulepszanie metodologii opracowywania modeli
25% - Doradztwo w zakresie modelowania
25% - Opracowywanie, ulepszanie,analizowanie i dokumentowanie modeli ryzyka kredytowego
W ING Tech Poland dbamy o:
Twój rozwój:
 • wielokierunkowy rozwój
 • certyfikacje i transfer wiedzy
 • budżet szkoleniowy
 • najnowsze technologie
 • międzynarodowe projekty
 • darmowe lekcje języka angielskiego
Twoje zdrowie, kondycję i rodzinę
 • prywatna opieka medyczna
 • 50% dofinansowania na kartę Multisport
 • parking rowerowy
 • strefy relaksu i rozrywki
 • imprezy integracyjne i program Stay Fit
Odpowiednie warunki pracy
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • pełne wyposażenie stanowiska pracy
 • kuchnia
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 1 roku.

Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.
APLIKUJ TERAZ