Starszy Specjalista / Główny Specjalista
w Wydziale Promocji Usług i Prostego Języka
w Departamencie Obsługi Klientów i Profilaktyki
 
Numer ogłoszenia: DOKiP/23/144
Miejsce pracy: Warszawa
 
1 etat / umowa o pracę
 
Termin składania ofert 08.09.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • Obsługa portali NFZ: Akademia NFZ, Pacjent.gov.pl, Diety NFZ, w szczególności:
  • planowanie i pisanie artykułów;
  • opracowywanie materiałów do publikacji na stronie;
  • współpraca z redaktorem prowadzącym w zakresie planowania harmonogramu publikacji;
  • obsługa CMS;
  • monitoring informacji w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia;
  • obsługa korespondencji wpływającej do redakcji portali.
 • Redakcja magazynu „Ze Zdrowiem”, w szczególności:
  • planowanie i pisanie artykułów;
  • współpraca z grafikami przy opracowywaniu wersji elektronicznej i do druku;
  • koordynowanie wydruku magazynu.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe oraz:
  • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
  • na stanowisko głównego specjalisty minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu treści dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia;
 • znajomość systemu ochrony zdrowia;
 • biegłe posługiwanie się językiem polskim;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.2561 ze zm.).

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; wskazane w ogłoszeniu lata pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem  o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 82 ze. zm.);
 • znajomość zasad prostego i poprawnego języka;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność za powierzone zadania i samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej
  z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ