Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Informatyką
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZI/88/23

Stanowisko pracy ds. wsparcia projektów


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

 

Główne obowiązki:
 • stała współpraca z kierownikami projektów w zakresie prowadzonych prac projektowych w powierzonym obszarze.
 • współpraca przy opracowywaniu jednolitych standardów przepływu informacji oraz dokumentacji w projektach oraz ich stosowanie przy bieżącej pracy projektowej.
 • obsługiwanie dokumentacji przy wykorzystaniu różnych narzędzi, m.in. Jira, repozytorium SVN, MS Sharepoint.
 • zapewnienie płynnej współpracy, wymiany informacji, uzgodnień pomiędzy osobami i komórkami organizacyjnymi ARiMR oraz wykonawcami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację wszystkich projektów informatycznych prowadzonych przez Biuro.
 • współpraca z jednostkami audytującymi i kontrolującymi dokumentację prowadzonych projektów informatycznych.
 • zarządzanie (przygotowywanie, gromadzenie, tworzenie procedury kontroli, kontrola jakości, nadzór nad prawidłowym wersjonowaniem, kontrola formalna) dokumentacją projektów informatycznych.
 • prowadzenie kalendarza spotkań projektowych i stałe monitorowanie terminów i zobowiązań wynikających z prowadzonych projektów.
 • organizacja spotkań projektowych, w tym m.in. posiedzeń Komitetu Sterującego, Kierownictwa Projektu oraz spotkań analitycznych w prowadzonych projektach.
 • udział w spotkaniach projektowych i sporządzanie sprawozdań z wybranych spotkań, głównie w posiedzeniach Komitetu Sterującego oraz Kierownictwa Projektu.
 • współtworzenie dokumentacji projektowej,
 • archiwizacja dokumentacji projektowej.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: minimum średnie,
 • co najmniej roczny udokumentowany staż pracy,
 • doświadczenie w zakresie wsparcia projektów lub inne o podobnym charakterze,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office),
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole ,
 • umiejętności prezentacyjne,
 • umiejętność radzenie sobie w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji.

Uwaga: Przy wykształceniu średnim wymagany jest 3 letni staż pracy.

Przy wykształceniu wyższym wymagany jest roczny staż pracy.

 

Wymagania pożądane

 • znajomość narzędzi m.in. JIRA, SharePoint, SVN, Confluence,
 • znajomość regulacji prawnych związanych z archiwizacją dokumentów,
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami: Prince2, AgilePM,
 • Certyfikaty na poziomie Foundation: Prince2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)List motywacyjny
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

APLIKUJ TERAZ