PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 002/24/DWI/SS/GS
Główne zadania:
 • obsługa procesu oceny wniosków, pełnienie roli Przewodniczącego Panelu KOP;
 • rozpatrywanie protestów;
 • obsługa procesu zawierania umów w sprawie projektów;
 • udział w przygotowaniu dokumentów konkursowych, planów, analiz i sprawozdań.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wdrażającej/pośredniczącej/zarządzającej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości (min. 2 lata dla Starszego Specjalisty oraz min. 3 lata dla Głównego Specjalisty lub doświadczenie zawodowe w pracy w innej branży, w szczególności w branży finansów, bankowości lub technologicznej (min. 5 lat dla Starszego Specjalisty oraz min. 6 lat dla Głównego Specjalisty);
 • umiejętność prowadzenia spotkań w formie wideokonferencji (poprzez MS Teams);
 • umiejętność formułowania precyzyjnych wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy i współpracy w zespole;
 • komunikatywność.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie, w szczególności w zakresie inwestycji lub prac B+R;
 • doświadczenie w rozpatrywaniu protestów lub odwołań;
 • doświadczenie we wdrażaniu programów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności europejskich;
 • znajomość uregulowań prawnych i zasad związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej, w zakresie prawa gospodarczego, prawa finansów publicznych;
 • umiejętność prowadzenia szkoleń/prezentacji.
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.

Bądź SMART dołącz do nas!


Praca nad realizacją programu Ścieżka SMART to wyjątkowa okazja do rozwoju umiejętności analitycznych i organizacyjnych, zdobycia nowej wiedzy oraz cenionego doświadczenia rynkowego. 


Dołącz do naszego zespołu i kształtuj ekosystem wsparcia przedsiębiorstw razem z PARP!


CO MOŻESZ ZYSKAĆ?


 • Wiedzę i rozwój zawodowy: pracując na styku biznesu i nauki, uczestniczysz w budowaniu współpracy między kompetencjami naukowymi, a rynkowymi. Kreujesz system wsparcia, który przyczynia się do rozwoju innowacji. Zdobywasz wiedzę i cenne doświadczenie w tworzeniu założeń programowych i wdrażania nowatorskich rozwiązań technologicznych.
 • Ciekawe środowisko pracy: funkcjonując w obszarze innowacji masz możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym oraz wybitnymi ekspertami biznesowymi. To doskonała okazja do rozwoju osobistego i poszerzenia horyzontów.
 • Rozwój kompetencji miękkich: praca w ramach Ścieżki SMART uczy zarządzania projektami, wystąpień publicznych, redagowania pism i opinii. Kształci umiejętność pracy pod presją czasu, zarządzania stresem i podejmowania trafnych decyzji.
 • Pracę w zespole pasjonatów: w naszym zespole wspieramy się i wspólnie cieszymy z sukcesów, wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Bądź częścią Ścieżki SMART!

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.