PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SS/GS/DWI/06/24
Główne zadania:
 • obsługa zawartych umów o dofinansowanie;
 • weryfikacja wniosków o płatność;
 • weryfikacja wniosków o aneks;
 • sprawozdawczość, w tym monitorowanie trwałość w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy.

Po zakończeniu zadań związanych z obsługą ww. Programu wykonywanie tych obowiązków w działaniu 1.1 FENG, Ścieżka SMART.

Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wdrażającej/pośredniczącej/zarządzającej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości (min. 2 lata dla Starszego Specjalisty oraz min. 3 lata dla Głównego Specjalisty lub doświadczenie zawodowe w pracy w innej branży, w szczególności w branży finansów, bankowości lub technologicznej (min. 5 lat dla Starszego Specjalisty oraz min. 6 lat dla Głównego Specjalisty);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
 • umiejętność współpracy w zespole i dobrej organizacji pracy;
 • komunikatywność.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • doświadczenie we wdrażaniu programów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności EOG lub europejskich;
 • znajomość uregulowań prawnych i zasad związanych z wdrażaniem programów wsparcia;
 • znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej, w zakresie prawa gospodarczego, prawa finansów publicznych.
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.