Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DRR/79/24

Stanowisko pracy ds. odwołań

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

 

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, w zakresie działań WPR obsługiwanych przez departament;
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień i in. aktów administracyjnych w zakresie działań obsługiwanych przez Departament;
 • rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez beneficjentów w zakresie działań obsługiwanych przez Departament;
 • identyfikacja problemów powstałych w trakcie realizacji zadań z zakresu mechanizmów obsługiwanych w Departamencie Rynków Rolnych;
 • udział w opracowaniu i aktualizacji procedur związanych z wykonywaniem zadań będących w kompetencji Wydziału Odwołań.
 Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia, rolnictwo lub pokrewne powyższych;
 • co najmniej dwu letni staż pracy;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość zadań realizowanych przez Departament Rynków Rolnych;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w przygotowywaniu pism i aktów administracyjnych, w szczególności projektów decyzji administracyjnych, postanowień;
 • systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy, analityczne myślenie, samodzielność;
 • dyspozycyjność pracownika.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia);
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.