Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DRR/65/22

Stanowisko pracy ds. wsparcia i uznawania grup i organizacji producentów

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemów informatycznych wspierających obsługę grup i organizacji producentów,
 • bieżąca interpretacja przepisów prawa zgodnie z pojawiającymi się potrzebami,
 • nadzór merytoryczny nad oddziałami regionalnymi ARiMR w zakresie prawidłowej realizacji zadań związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego i uznawaniem grup i organizacji producentów,
 • opracowywanie i aktualizacja procedur, formularzy wniosków, instrukcji i wytycznych związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego i uznawaniem grup i organizacji producentów,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń pracowników oddziałów regionalnych ARiMR związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego i uznawaniem grup i organizacji producentów. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych, proponowanie zmian w obowiązujących aktach prawa krajowego i wspólnotowego związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego oraz uznawaniem grup i organizacji producentów.
Wymagania konieczne:

 

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • co najmniej dwuletni staż pracy,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
Wymagania pożądane:
 • preferowane kierunki wykształcenia: rolnictwo, administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia, fundusze unijne, stosunki międzynarodowe lub pokrewne powyższych,
 • mile widziana znajomość funkcjonowania grup i organizacji producentów,
 • mile widziane doświadczenie w testowaniu i przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność oraz komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
APLIKUJ TERAZ