Ogłoszenie numer: 6989286, z dnia 2022-05-26

Urząd Lotnictwa Cywilnego jest organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Powołany na mocy ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. Prezes Urzędu w tym zakresie wykonuje podstawową i niezbywalną funkcję organu administracji lotniczej i władzy lotniczej, polegającą m.in. na przyznawaniu uprawnień, wydawaniu zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego na podstawie przepisów prawa lotniczego, przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów międzynarodowych. 

Starszy specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Departamencie Prawno - Legislacyjnym

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: LEP-2/3-29/2022

 

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku:

 • bierze udział w inicjowaniu, przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych
 • bierze udział w przygotowaniu projektów opinii prawnych w odpowiedzi na zapytania skierowane przez pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz przez podmioty i instytucje zewnętrzne
 • analizuje i przygotowuje materiały niezbędne do przedstawienia i obrony stanowiska Urzędu w trakcie konferencji uzgodnieniowych oraz Komisji Prawniczych
 • bierze udział w posiedzeniach Komisji Prawniczych i innych spotkaniach międzyresortowych
 • opiniuje projekty aktów prawnych w ramach legislacji zewnętrznej i bierze udział w spotkaniach międzyresortowych
 • bierze udział w spotkaniach organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu z podmiotami zewnętrznymi dotyczących kwestii merytorycznych, lecz wymagających wsparcia prawnego
 • bierze udział w spotkaniach organizowanych przez organizacje międzynarodowe dotyczące kwestii merytorycznych w celu wypracowania projektu aktu prawnego.

Wymagania

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze legislacji
 • Wiedza z zakresu systemu prawa lotniczego i działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Znajomość prawa konstytucyjnego, cywilnego materialnego, europejskiego instytucjonalnego oraz procedury administracyjnej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Kompetencje behawioralne:współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy

 • dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)   
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • nagrody uznaniowe
 •  dodatki zadaniowe
 • benefity o charakterze socjalnym (karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, pożyczki, zapomogi losowe)
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • stabilność zatrudnienia, gwarantującą  poczucie bezpieczeństw
 • przestrzeganie Kodeksu pracy i poszanowanie wszelkich praw pracowniczych
 • terminową wypłatę wynagrodzeń i innych  świadczeń finansowych
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach z pasjonatami i ekspertami z dziedziny lotnictwa
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ