Starszy Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Warszawa
TERMIN SKŁADANIA CV: 4 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, 
 • ma minimum trzy lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna przepisy: prawa pracy, podatkowe oraz ubezpieczeniowe,
 • jest osobą samodzielną w wykonywaniu obowiązków i potrafi skutecznie organizować pracę własną,
 • wykazuje się zaangażowaniem i umiejętnością pracy w zespole,
 • jest osobą skrupulatną, rzetelną i terminową.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • wykształcenie wyższe na kierunkach: ekonomia, finanse, księgowość,
 • doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń w dużej firmie, zatrudniającej powyżej 300 pracowników.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa,
 • naliczanie obciążeń publiczno-prawnych, w tym składek ZUS i zaliczek pdof oraz innych potrąceń,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej,
 • sporządzanie raportów, zestawień płacowych na wewnętrzne potrzeby organizacji,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla zatrudnionych i byłych pracowników (na wniosek pracowników i instytucji zewnętrznych – ZUS, US, banki).
APLIKUJ TERAZ