Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 116431

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa z obsługą komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy;

 • wymuszona pozycja ciała;

 • oświetlenie sztuczne i naturalne;

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku, brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

 • brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • wprowadza dane (formularze, orzeczenia, postanowienia), rejestruje w systemie KSIP oraz sprawdza i udziela informacji w oparciu o policyjne i pozapolicyjne bazy danych;
 • sprawdza i udziela odpowiedzi na zapytania w oparciu o prowadzone zbiory manualne i posiadane programy użytkowe KSIP, POBYT, PESEL, REGON, EVID, NEONET, OSADZONY, SIS, VIS, KRS, MRG, CEP, CEK dla wydziałów i podległych komisariatów;
 • pełni funkcję administratora lokalnego SNP, rejestruje, sprawdza osoby i podmioty w obszarach niejawnych (PSTDN-SNP) oraz realizuje zadania lokalnego administratora sieci szyfratorów i sieci LAN;
 • typuje zdarzenia podobne i przestępców dla celów rozpoznania policyjnego, pojazdy, rzeczy, dokumenty po niepełnych danych;
 • weryfikuje dane wprowadzane do KSIP;
 • udziela ustnej informacji osobom fizycznym o ilości punktów bezwzględnych z zakresu ruchu drogowego oraz prowadzi rejestr udzielonych informacji;
 • dokonuje typowań w systemie analitycznym w zakresie posiadanych uprawnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wiedza z zakresu stosowania przepisów prawnych: Ustawa o Policji;
 • umiejętność komunikowania się i współpracy;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, terminowość;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office, Internet);
 • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji;
 • wysoka kultura osobista;
APLIKUJ TERAZ