Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86671

Warunki pracy

Buudynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową -winda, podjazd.


Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Analizuje stan zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Opracowuje analizy i sprawozdania oraz informacje niezbędne do podejmowania decyzji związanych z realizacja polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi analizy ryzyka, w tym analizy stanu zagrożenia przestępczością w obszarze zadań wykonywanych przez KAS, ze szczególnym uwzględnieniem określenia metod reakcji na ryzyko i kierunkowania kontroli w profilach ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Ocenia i prognozuje możliwe zagrożenia ekonomiczne, pozaekonomiczne i społeczne w obszarach zadań wykonywanych w Izbie i urzędach, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Zleca przeprowadzanie jednostkowych analiz ryzyka urzędom skarbowym i urzędom celno-skarbowym, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Porównuje, analizuje i ocenia dane z urzędów skarbowych z obszaru kontroli podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ